1 .אתר il.co.lavioliveoil"( האתר"( המופעל ע"י חברת זית גלילי בע"מ ) "החברה"( ומשמש גם בתור
אתר מכירות לרכישת שמן זית לביא )"המוצר"( .
2 .האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
3 .הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
4 .עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן
והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
הרכישה
5 .האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
6 .ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
7 .הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת
האשראי. הרוכש הינו בעל הכרטיס ועומד בכל הקריטריונים לביצוע רכישה מקוונת בכרטיס אשראי
לרבות הגבלת גיל, חשבון בנק וכל דרישה אחרת לבצוע פעולות קנייה ברשת.
8 .מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
9 .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה
באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
החזרות וביטולים
10 .ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה.
ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה
לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות
בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף
החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
11 .במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את סכום החיוב.
12 .אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח
המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
13 .מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל
בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
אספקה והובלת המוצר
14 .החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות,
תוך 7 ימי עסקים.
15 .החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח
עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
16 .משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את
המוצר ממשרדי החברה, אלא אם כן נרכש מוצר באיסוף עצמי
17 .מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח אלא עם כן צויין אחרת או צוין באסוף עצמי בלבד.
שירות לקוחות
18 .בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 3862728-050
אחריות ושירות
19 .האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר אשר נגרמו על ידי החברה.
20 .האחריות לשמן זית ניתנת לתקופה של שבועיים מיום הרכישה בתנאי שהמוצר אוחסן בדרך נאותה
של טמפרטורת חדר וסגירה תמידית של הבקבוק או המיכל.
21 .בתקופת האחריות תספק החברה מוצר חילופי במידה והוכח ו תנאי אחסון ומשך זמן שימוש תקפים.
22 .האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה
באמצעות החנות באתר המכירות של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח
להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
23 .הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר
הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של
המוצר הפגום.
24 .אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מאחסון לקוי ו/או שימוש בלתי
סביר במוצר או שבירת סידוק הבקבוק/מיכל כתוצאה מכשל בשימוש או באחסון.•
25 .החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל
נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון
וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים,
הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב
רשלנותה הבלעדית של החברה.
26 .להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בדוא"ל
galileanolive@gmail.com
אבטחת מידע ופרטיות
27 .חברת זית גלילי , כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת זית גלילי ובהתאם
לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע
והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא
רשות.
28 .החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים
שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא,
ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
29 .החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את
הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
30 .כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת זית גלילי או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על
מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים
הקשורים למוצרים של החברה . בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם
תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה שלחו דוא"ל לכתובת
com.gmail@galileanolive באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת
תנאיו.
קניין רוחני
31 .כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה
32 .אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר
מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
דין וסמכות שיפוט
33 .פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד
ולבית המשפט המוסמך במחוז הצפון תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.